Beskrivning av peneltyp och ytstruktur

Se bilderna nedan för att göra rätt val.