Vad kostar det att få garageporten monterad?

Doorhan Optimal panelmontage

Man kan aldrig rakt av säga att så här mycket kostar det. Priset varierar från montage i befintlig öppning till montage där hela eller delar av portöppningen ska byggas upp eller konstrueras om.

Detta är några punkter som påverkar montagepriset:

  • Garageportens typ och storlek
  • Omfattning av montaget
  • Ombyggnationer och merarbete samt material
  • Förutsättningar för att utföra montaget så som endast under dag- eller kvällstid, på helg eller andra faktorer som inte hör till det vanliga.
  • Faktorer som uppkommer under arbetets gång som ex.vis dolda fuktskador, val av fel material under föregående byggnation/uppförande etc.

Om du exakt vill veta vad ett montage kostar är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Namn:
*

Telefonnummer:
*

E-post:
*

Meddelande
*

Våra certifieringar