Ska porten ha torsionsfjäder eller sträckfjäder?

Översikt RSD02

Översikt RSD01

Generellt sett kan man förklara det kort så här: Torsionsfjäder kan användas på alla storlekar av port. I vissa fall är det också ett krav för att kunna tillverka en takskjutport. Torsionsfjädrar är tillverkade och uträknade för att klara ett större antal öppnings- och stängningscyklar per dygn.

Sträckfjäder används med fördel på mindre och lättare portar ofta använda till just villa/privatgarage. Dragfjädermekanismen är billigare än torsionsfjädermekansimen och är också lättare att montera och finjustera.

Båda fjädermekanismerna är noggrant anpassade för varje enskild port beroende på storlek, utrustning, portens vikt och takskenors lutning vilket betyder att portarna lätt kan öppnas för hand.

Kontakta oss

Namn:
*

Telefonnummer:
*

E-post:
*

Meddelande
*

Våra certifieringar