Kan jag använda den information jag läser här till alla fabrikat av garageportar?

Doorhan Yett02 m panorama t.h

Antalet tillverkare av garageportar är många och i stort så bygger allt på samma princip. Däremot kan det finnas både stora och små skillnader i detaljer. Den information som läses här gäller i huvudsak de produkter Krafer säljer och marknadsför. Likheter med andra fabrikat kan till viss del förekomma men informationen bör inte användas som ersättning eller komplement för/till andra tillverkares garageporter eller garageportsöppnare. Det bästa är om man kan vända sig till inköpsstället direkt eller i andra hand generalagent eller huvudkontor.

Kontakta oss

Namn:
*

Telefonnummer:
*

E-post:
*

Meddelande
*

Våra certifieringar