Beskrivning av färger och mönster

Se bilderna nedan för att göra rätt val.