Garageportar

Eleganta och lättmonterade garageportar av typen takskjutport, med bl.a. brutna köldbryggor och låga u-värden i flertalet utföranden.

Läs mer

Industriportar

Fullt anpassningsbara och isolerade industriportar upp till 8000x6000mm. Låglyft, standardlyft, takföljande eller vertikalt gående portar!

Läs mer

Garageportsöppnare

9 av 10 av dagens portar köps med någon typ av automatik. Vi har flera typer för olika användningsområden.

Läs mer


Sidodörr

Måttanpassade sidodörrar i samma utförande som garageporten. Handgjorda för att matcha porten fullt ut. Enastående intryck!

Läs mer

PVC-ridå

Smidiga och anpassningsbara PVC-ridåer för olika användningsområden. Färdigkapade för givna dagöppningar eller på rulle.

Kommer snart

Fasadbelysning

Lys upp och smycka din husfasad. Anpassningsbara, energisnåla och lättmonterade lågenergilampor som styrs med fjärrkontroll eller relä.

Läs mer